Společnost Premium Stal zajišťuje dodávku a montáž na území celé Evropy.

Polsko
Náklady na dodání a montáž závisí na příslušném vojvodství, tj.:

  • Malopolské, Slezské, Svatokřížské, Podkarpatské +150 PLN
  • Opolské, Lublinské, Lodžské, Mazovské +200 PLN
  • ostatní vojvodství +250 PLN

Evropa (s výjimkou Polska)
Náklady na dodání a montáž jsou stanovovány individuálně v závislosti na typu objednávky a místě montáže.

Veškeré práce nezbytné pro provedení montáže, včetně přípravy podkladu a ukotvení garáže, zajišťuje zákazník (rovný podklad – betonáž, základy nebo betonové desky).

Společnost Premium Stal nenese odpovědnost za špatně připravený podklad a špatně provedené ukotvení.