Reklamace a záruka

  • Na veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě je poskytována 24měsíční záruka výrobce.
  • Na zboží, které jakýmkoliv způsobem upraveno nebo modifikováno, zaniká záruka.
  • V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Zákazník právo na reklamaci na základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku. V případě, že je Zákazníkem podnikatel, strany vylučují odpovědnost vyplývající ze záruky.
  • Reklamaci je nutné oznámit písemně nebo e-mailem na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto podmínkách.
  • Doporučuje se uvést v reklamaci mj. stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje o Zákazníkovi uplatňujícímu reklamaci a žádost zákazníka v souvislosti s vadou zboží.
  • K reklamovanému zboží musí být přiložen originální doklad o zakoupení.
  • Zboží, které je vráceno v rámci reklamačního řízení, by mělo být zasláno na adresu Prodávajícího.
  • Premium Stal zpracuje a vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.