Spoločnosť Premium Stal zabezpečuje dodávku a montáž v celej Európe.

Poľsko
Náklady na dodanie a montáž závisia od konkrétneho vojvodstva, t. j.

  • malopoľské, sliezske, svätokrížske, podkarpatské +150 PLN
  • opolské, lubelské, lodžské, mazovecké +200 PLN
  • ostatné vojvodstvá +250 PLN

Európa (okrem Poľska)
Náklady na dodanie a montáž sú stanovené individuálne v závislosti od typu objednávky a miesta montáže.

Všetky práce potrebné k montáži, vrátane prípravy podkladu a ukotvenia garáže si zákazník musí vykonať na vlastné náklady (rovný podklad – poter, základ alebo betónové panely).

Premium Stal nezodpovedá za nevhodne pripravený podklad a zle vykonané kotvenie.