Reklamácie a záruka

  • Na všetok tovar zakúpený v internetovom obchode sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu.
  • Na výrobky, na ktorých dokonáte akékoľvek zmeny alebo úpravy, stratíte záruku.
  • V prípade vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho má Zákazník právo na uplatnenie reklamácie na základe ustanovení o záruke v Občianskom zákonníku. Ak je Zákazníkom Podnikateľ, strany vylučujú zodpovednosť za záruku.
  • Reklamácie je potrebné podať písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú
    v Obchodných podmienkach, alebo poštou na adresu Predávajúceho.
  • Odporúčame, aby reklamácia obsahovala okrem iného stručný popis vady, okolnosti, vrátane dátumu jej výskytu, údaje o Zákazníkovi, ktorý uplatňuje reklamáciu a o požiadavkách Zákazníka v súvislosti s vadou tovaru.
  • K reklamovanému tovaru musí byť priložený originálny doklad o kúpe.
  • Tovar odosielaný v rámci reklamačného procesu je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho.
  • Premium Stal posúdi a vyrieši reklamáciu ihneď, najneskôr však do 14 dní odo dňa podania reklamácie.