Reklamáció és garancia

  • Az online áruházban vásárolt termékekre 24 hónapos gyártói garanciát biztosítunk.
  • A változtatásokon vagy módosításokon átesett árukra nem vonatkozik a garancia.
  • Az Eladótól vásárolt áru meghibásodása esetén a Vevőnek joga van panaszt tenni a Polgári Törvénykönyv szavatosságvállalással kapcsolatos rendelkezéseinek megfelelően. Ha az Ügyfél vállalkozó, a felek kizárják a szavatosságból eredő felelősségvállalást.
  • A reklamációt írásban vagy e-mailben kell az Eladó
    jelen szabályzatban megadott e-mail címére elküldeni.
  • Javasoljuk, hogy a reklamációban tüntesse fel többek között a hiba rövid leírását, az előfordulásának körülményeit (ideértve a dátumot is), a panaszt benyújtó ügyfél adatait, valamint a Vevő hibás áruval kapcsolatos követelését.
  • A reklamált árukhoz mellékelje a vásárlást igazoló dokumentum eredeti példányát is.
  • A panaszkezelési eljárás keretében visszaküldött árukat az Eladó címére kell elküldeni.
  • A Premium Stal azonnal, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 14 napon belül megvizsgálja és megválaszolja a reklamációt.