A webáruház szabályzata

§ 1

Előzetes Rendelkezések

A jelen Szerződési Feltételek címzettjei a Vásárlók, és meghatározzák az Áruházon keresztül a Vásárlóval kötendő Távértékesítési Szerződés szabályait és eljárásait.

§ 2

Definíciók

 1. Általános Szerződési Feltételek – az Áruház Általános Szerződési Feltételei.
 2. Eladó – A Kazimier Ciopal által üzemeltetett Premium Steel cég, amelynek székhelye Brzączowice 1. 32-410 Brzączowice. NIP 6811403172, REGON 387973292
 3. Vásárló – az a természetes személy, aki az Áruház keretein belül olyan megállapodást köt az Eladóval, amelynek tárgya nem kapcsolódik közvetlenül az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.
 4. Vásárló – minden olyan jogalany, amely az Áruházon keresztül vásárol.
 5. Vásárlói jogokkal rendelkező vállalkozó – az a természetes személy, aki az üzleti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szerződést köt, amennyiben a jelen szerződés tartalmából az következik, hogy számára nem rendelkezik – különösen üzleti tevékenységének tárgyából fakadó – szakmai jelleggel.
 6. Áruház – az eladó által a www.premiumstal.com címen működtetett online bolt
 7. Megrendelés – a Vásárló által a Megrendelőlapon tett nyilatkozat, amely közvetlenül az Eladóval kötendő Termékértékesítési szerződés megkötésére irányul.
 8. Megrendelőlap – az Áruházban elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a megrendelések leadását a Termékek Kosárba helyezésével, és amely meghatározza az Értékesítési Szerződés feltételeit, beleértve a szállítás és a fizetés módját.
 9. Termék – az Áruházban megvásárolható olyan konstrukciók, alkotóelemek és fémtermékek, amelyek a Vásárló és az Eladó közötti Értékesítési Szerződés tárgyát képezik.
 10. A Szerződés a Szolgáltató által az Elektronikus Szolgáltatást Vásárló részére nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződés.
 11. Munkanapok – a hétfőtől péntekig terjedő napok, kivéve a munkaszüneti napokat.

§ 3

Kapcsolat az Áruházzal

 1. Az Eladó címe: Brzączowice 1 19, 32-410 Brzączowice
 2. Az Eladó e-mail címe: biuro@premiumstal.com
 3. Az Eladó telefonszáma: +48792794900
 4. A Vásárló az alábbi pontban megadott címek és telefonszámok segítségével kommunikálhat az Eladóval.
 5. A Vásárló telefonon hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 óra között kommunikálhat az Eladóval.

§ 4

Általános információ

 1. Az Áruházban feltüntetett árak bruttó értékek (tartalmazzák az ÁFA-t), és lengyel zlotyban vannak kifejezve.
 2. Az eladási ár nem tartalmazza az áruk földhöz rögzítését. Az áruk lehorgonyzása mint szolgáltatás ezen felül fizetendő, és csak a Vásárló által megfelelően előkészített hordozófelületre történhet.
 3. A Vásárló által fizetendő végső összeg a Termék árából és a szállítási költségből áll, amelyről a Vásárlót a Megrendelés leadásakor az Áruház honlapján tájékoztatják.
 4. A szállítás és összeszerelés költsége az adott vajdaságtól függ, azaz:
  • małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie megyék +150 PLN
  • opole, Lublin, Łódź, Mazowieckie megyék + 200 PLN
  • egyéb megyék + 250 PLN
 5. Az Áruházban található összes termék gyárilag új állapotú, és teljes körű gyártói garanciával rendelkezik.

§ 5

A Megrendelés benyújtásának szabályai

 1. Az Eladó a következő módon teszi lehetővé a Megrendelések benyújtását:
  • az Áruház www.premiumstal.com weboldalán keresztül – a nap 24 órájában, a hét minden napján. A Megrendelés a konfigurációs eszközökkel és a fizetési mód kiválasztásával együtt az űrlap kitöltésével történik.
  • telefonon keresztül a 3 §, 3. pontjában megadott számokon
  • e-mailben a biuro@premiumstal.com címre elküldve
 2. A megrendelés elfogadásának visszaigazolása az Eladó által a Vevő Elérhetőségein feltüntetett e-mail címre küldött e-mail útján történik. A megrendelés elfogadásának visszaigazolása egyenértékű a Vevő által benyújtott Teljesítési Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat Eladó általi elfogadásával.
 3. A megrendelési eljárás része, hogy a megfelelő négyzet bejelölésével a Megrendelő hozzájárulását adja a megrendeléskor megadott személyes adatok, vagyis a megrendelő nyomtatványon feltüntetett személyes adatainak, azaz a nevének, kézbesítési/összeszerelési címének, telefonszámának kezeléséhez.

§ 6

Lehetséges fizetési módok

 1. Amennyiben a Megrendelő döntése:
  • banki átutalás, elektronikus fizetés, vagy bankkártyával történő fizetés, a Vásárló az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 naptári napon belül köteles fizetni, ellenkező esetben a megrendelése törlésre kerül.
  • 5000 PLN értéket meghaladó, vagy nem szabványos megrendelések esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 naptári napon belül a megrendelés értékének 50% -át kitevő előlegfizetés szükséges – ellenkező esetben a megrendelés törlésre kerül. A Vásárló a fennmaradó összeget a telepítéskor köteles kifizetni a járművezetőnek.
 2. A Vásárló a következő fizetési módok közül választhat:
  • Készpénzfizetés a rendelés átvételekor
  • Banki átutalással történő fizetés az Eladó számlájára
  • Bankkártyával történő fizetés

§ 7

A megrendelések teljesítése

 1. A webáruházon keresztül megrendelt termékek a Lengyel Köztársaság területére és az Európai Unió kiválasztott országaiba kerülnek leszállításra.
 2. Amennyiben az Adásvételi Szerződés másként nem rendelkezik, a Termék leszállítása a Vásárló részére térítés ellenében történik
 3. A megrendelés teljesítési ideje attól függ, hogy a Premium Stal hány más megrendeléssel rendelkezik az adott megrendelő által leadott megrendelés pillanatában. Ez az időhossz 14 és 45 munkanap között változhat. A megrendelés teljesítési ideje minden Vásárlóval egyedileg kerül megállapításra. A Vásárló telefonon keresztül kerül értesítésre a szállítás és összeszerelés dátumáról és időpontjáról. Amennyiben az Eladó által javasolt szállítási és összeszerelési határidőt a Vásárló nem fogadja el, a teljesítési határidő további 30 munkanappal meghosszabbítható.
 4. Az adásvételi bizonylat nyugta, vagy a Vásárló kérésére ÁFA-s számla, melyet a Vásárló a termék összeszerelése után kap kézhez.
 5. A Vásárló kötelezettsége a telepítéshez szükséges aljzat önálló előkészítése

§ 10

Elállási jog

 1. A Vásárló 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a Premiumstal.com webáruházban vásárolt termékre vonatkozó Értékesítési Szerződéstől az erre vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levél) az Eladó számára
 2. A távolról kötött Szerződés felmondása esetén a megállapodást meg nem kötöttnek kell tekinteni.
 3. A Szerződéstől való elállás esetén a megrendelt Árucikkekért fizetett árat az Áruk megvásárlásakor a Vásárló részéről esetlegesen felmerült szállítási költségekkel együtt az Eladó a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül a Vásárló részére visszatéríti.
 4. Az Eladó a visszatérítést ugyanazokkal a fizetési móddal eszközöli, mint amelyeket a Vásárló az eredeti tranzakcióban használt, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten beleegyezett egy másik megoldásba.
 5. Az Eladó visszatarthatja a fizetést mindaddig, amíg a Termék vissza nem érkezik, vagy amíg a visszaküldéséről szóló bizonyítékot benyújtásra nem kerül, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
 6. Nem illeti meg a Vásárlót a szerződéstől való elállás joga az alábbi esetekben:
  • ha a kereskedő a szolgáltatást a Vásárló kifejezett hozzájárulásával teljes mértékben teljesítette, aki
   a teljesítés megkezdése előtt tájékoztatást kapott arról, hogy a kereskedő teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállási jogát;
  • ha a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott termék, hanem
   a fogyasztó specifikációi szerint vagy egyéni igényeinek megfelelően került legyártásra
  • ha a szolgáltatás tárgya olyan dolog, amely a kézbesítést követően
   karakterére való tekintettel elválaszthatatlanul kapcsolódik más dolgokhoz..
 7. A Vásárló köteles az Árut haladéktalanul, a Szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaszolgáltatni.
 8. A Vásárló felelős azért, ha a Termék használatából eredő értékcsökkenés meghaladja a Termék jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges mértéket.
 9. Az a Vásárló, aki elállt a szerződéstől, a saját költségén küldi vissza az Árukat az Eladónak; és ez a költség nem kerül megtérítésre.

§ 11

Reklamáció és garancia

 1. Az online áruházban vásárolt összes termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik.
 2. Azok az áruk, amelyek bármilyen módosításon vagy módosításon esnek át, elvesztik a garanciális jogukat.
 3. Az Eladótól vásárolt áruk meghibásodása esetén a Vásárló jogosult a Ptk. erre vonatkozó szavatossági rendelkezései alapján panaszt tenni. Amennyiben az Vásárló Vállalkozó, a felek kizárják a jótállásból eredő felelősséget.
 4. A reklamációt írásban vagy elektronikus úton kell benyújtani az Eladó jelen
  Szabályzatban rögzített címére.
 5. Javasolt a reklamációban elhelyezni többek között a hiba rövid leírását, annak körülményeit (beleértve a bekövetkeztének dátumát), a panaszt benyújtó Vásárló adatait, valamint a Vásárlónak az áru hibájával kapcsolatos követelését.
 6. A reklamáció tárgyát képező árukhoz csatolni kell az eredeti vásárlási bizonylatot
 7. A reklamációs eljárás keretében visszaszolgáltatott árukat az Eladó címére kell elküldeni;
 8. A Premium Stal a reklamációt a benyújtásától számított 14 napon belül haladéktalanul megvizsgálja és megválaszolja.

§ 12

Személyes adatok kezelése az Webáruházban

 1. A Vásárlók által az Webáruházban megadotton személyes adataik adminisztrátora az Eladó.
 2. A Vásárlók által a Webáruházban megadott személyes adatait az Értékesítési szerződés megfelelő végrehajtása céljából gyűjtjük.
 3. A Vásárlónak joga van az általa megadott adatokhoz történő hozzáféréshez valamint azok módosításához.
 4. A személyes adatok megadása önkéntes, bár az Értékesítési szerződés megkötéséhez szükséges, a rendeletekben megjelölt személyes adatok megadásának elmulasztása a szerződés megkötésének sikertelenségét eredményezi.

§ 13

Záró rendelkezések

 1. A Szabályzat 2021.07.01-től érvényes.
 2. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a lengyel jog általánosan alkalmazandó rendelkezései a mérvadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre, az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i rendeletre (Lengyel Közlöny 2002. 144. szám, 1204 poz.) és az általánosan érvényes jog egyéb vonatkozó rendelkezéseire.
 3. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy peren kívüli eszközöket használjon a panaszok kezelésére és a követelések érvényesítésére. Erre vonatkozóan részletes információ található a körzeti (városi) fogyasztói ombudsmanok székhelyén és weboldalain.
 4. Az Webáruházon keresztül kötött megállapodások lengyel nyelven készültek.
 5. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a Szabályzatot releváns okokból, azaz: a jogszabályokban, a fizetési és szállítási módokban bekövetkezett változások miatt – módosítsa, amennyiben ezek a változások a jelen Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtását érintik. Az Eladó minden változásról legalább 7 nappal azok életbelépése előtt tájékoztatja a Vásárlót.